Iridaceae
   Crocus abantensis T. Baytop & Mathew
 G A Z I 
17383
Lokalite: Bolu[A3] , Abant gölü çevresi
Habitat: Abies ormanı altı
Yükseklik: 1340 - 1340
Toplayıcılar: Z. Aytaç (5792 ) et al. Top. Tar.
03/05/1993
Kaydı giren: barcode