Iridaceae
   Gladiolus atroviolaceus Boiss.
 G A Z I 
19616
Lokalite: Şanlıurfa[C7] , Osmanbey kampüsü
Habitat: step
Yükseklik: 550 - 550
Toplayıcılar: İ. Eker (115) Top. Tar.
04/04/2002
Kaydı giren: barcode