Iridaceae
   Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert
 G A Z I 
22306
Lokalite: Muğla[C2] , Muğla - Göktepe yolu, 15. km
Habitat: Yılanlı dağı
Yükseklik: 1600 - 1650
Toplayıcılar: Ö. . Varol (3965) Top. Tar.
17/02/2002
Kaydı giren: barcode