Iridaceae
   Crocus nudiflorus Sm.
 G A Z I 
31345
Lokalite: Herbarium Max Nydegger
Habitat: hochalpine weide
Yükseklik: 1980 - 1980
Toplayıcılar: M. Nydegger (30788) Top. Tar.
08/10/1986
Kaydı giren: barcode