Morinaceae
   Morina persica L. varyete decussatifolia S. Erik & N. Demirkuş
 G A Z I 
15732
Lokalite: Artvin[A9]; Yusufeli, Aşağıçala mahallesi (UTM 701872, 4508988)
Habitat: çakıllı yamaçlar
Yükseklik: 760 - 760
Toplayıcılar: Z. Aytaç (8656) Top. Tar.
6/11/2004
Kaydı giren: barcode