Morinaceae
   Morina persica L. varyete persica
 G A Z I 
16734
Lokalite: Nevşehir[B5] , Zelve, Akdağ
Habitat: volkanik tüf, step
Yükseklik: 1200 - 1350
Toplayıcılar: M. Vural (4860 ) et al. Top. Tar.
5/21/1989
Kaydı giren: barcode