Caryophyllaceae
   Dianthus crinitus Sm. varyete crinitus
 G A Z I 
15679
Lokalite: Manisa , Manisa dağı, Çırpıcıdede dağı güneyi
Yükseklik: 1200 - 1200
Toplayıcılar: H. Duman (1808) Top. Tar.
21/06/1984
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode