Caryophyllaceae
   Dianthus crinitus Sm. varyete crinitus
 G A Z I 
15684
Lokalite: Amasya[A5] , Sarılar köyü
Habitat: kalker kayalıklar
Yükseklik: 850 - 850
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (3762 ) et al. Top. Tar.
23/07/1993
Kaydı giren: barcode