Caryophyllaceae
   Dianthus crinitus Sm. varyete crinitus
 G A Z I 
15692
Lokalite: Ankara[A4]; Ayaş, Ayaşbeli
Habitat: ağaçlandırma sahası, yol kenarı
Yükseklik: 1100 - 1100
Toplayıcılar: Z. Aytaç (6100) Top. Tar.
21/07/1993
Kaydı giren: barcode