Caryophyllaceae
   Dianthus crinitus Sm. varyete crossopetalus Boiss.
 G A Z I 
15699
Lokalite: Van; Gürpınar, Zernek barajı
Habitat: kayalık yerler
Yükseklik: 1750 - 1750
Toplayıcılar: Y. Altan (4863) Top. Tar.
12/06/1993
Kaydı giren: barcode