Caryophyllaceae
   Dianthus erinaceus Boiss. varyete erinaceus
 G A Z I 
15802
Lokalite: Manisa , Manisa dağı, Atalanı güneyi
Habitat: kayalık yerler
Yükseklik: 1200 - 1300
Toplayıcılar: H. Duman (1083) Top. Tar.
08/08/1983
Kaydı giren: barcode