Caryophyllaceae
   Dianthus masmenaeus Boiss. varyete glabrescens
 G A Z I 
15907
Lokalite: Burdur[C2]; Yeşilova, Salda gölü güneyi
Habitat: Pinus nigra açıklığı
Yükseklik: 1300 - 1400
Toplayıcılar: H. Duman (5284 ) et al. Top. Tar.
22/08/1993
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode