Rosaceae
   Pyrus communis L. alttür communis
 G A Z I 
11242
Lokalite: Sivas[B6] , şerefiye, Armutçayırı köyü, Abdiağa çeşmesi
Habitat: orman altı ve nemli yerler
Yükseklik: 1600 - 1800
Toplayıcılar: B. Yıldız (5575) Top. Tar.
6/25/1985
Kaydı giren: barcode