Rosaceae
   Pyrus elaeagnifolia Pallas alttür elaeagnifolia
 G A Z I 
11587
Lokalite: Ankara; Çubuk, Çubuk II barajı
Yükseklik: 1100 - 1200
Toplayıcılar: F. Demircioğlu (1071) Top. Tar.
4/27/1986
Kaydı giren: barcode