Caryophyllaceae
   Dianthus strictus Banks & Sol. varyete gracilior (Boiss.) Reeve
 G A Z I 
15982
Lokalite: Tunceli[B7] , Pertek - Çemişgezek arası 30. km
Yükseklik: 1250 - 1250
Toplayıcılar: T. Ekim (8174) Top. Tar.
11/08/1988
Kaydı giren: barcode