Rosaceae
   Amygdalus communis L.
 G A Z I 
22781
Lokalite: Afyon; Bayat, Köroğlubeli, Asar tepesi
Habitat: sarp kayalık yamaçlar
Yükseklik: 1500 - 1500
Toplayıcılar: M. Vural (12) Top. Tar.
9/21/1974
Kaydı giren: barcode