Caryophyllaceae
   Dianthus anatolicus Boiss.
 G A Z I 
18508
Lokalite: Afyon[B3] , Afyon - Şuhut yolu 20. km
Habitat: kalkerli kayalar
Yükseklik: 1300 - 1300
Toplayıcılar: E. Akçiçek (3726) Top. Tar.
23/06/2001
Kaydı giren: barcode