Caryophyllaceae
   Dianthus anatolicus Boiss.
 G A Z I 
18512
Lokalite: Kırıkkale[A4]; Delice, Büyükavşar kasabası, Büyükhemit mevkii
Habitat: seyrek meşe altı
Yükseklik: 1100 - 1100
Toplayıcılar: M. Yaman (1070) Top. Tar.
04/07/1991
Kaydı giren: barcode