Caryophyllaceae
   Dianthus ancyrensis Hausskn. & Bornm.
 G A Z I 
18556
Lokalite: Çankırı[A4]; Atkaracalar, Dumanlı dağı, Hoşislamlar mevkii
Yükseklik: 1300 - 1400
Toplayıcılar: A. Duran (1121) Top. Tar.
25/06/1991
Kaydı giren: barcode