Caryophyllaceae
   Dianthus ancyrensis Hausskn. & Bornm.
 G A Z I 
18559
Lokalite: Ankara[A3]; Beypazarı, Tekke ormanı
Habitat: Pinus nigra orman altı, çakıllı yamaçlar
Yükseklik: 1400 - 1500
Toplayıcılar: Z. Aytaç (2136) Top. Tar.
08/07/1986
Kaydı giren: barcode