Caryophyllaceae
   Dianthus artwinensis Schischk
 G A Z I 
19253
Lokalite: Artvin[A9]; Yusufeli, Altıparmak yaylası, Kaçkar etekleri
Habitat: step
Yükseklik: 2650 - 2700
Toplayıcılar: Z. Aytaç (2919) Top. Tar.
19/07/1989
Kaydı giren: barcode