Caryophyllaceae
   Dianthus aytachii C.Vural
 G A Z I 
19974
Lokalite: Kayseri[B5] , Erciyes dağı (38 32.032 N, 35 30.089 E)
Habitat: volkanik kayalık yamaçlar, dağ stebi
Yükseklik: 2500 - 2700
Toplayıcılar: C. Vural (3767) Top. Tar.
07/09/2005
Kaydı giren: barcode