Caryophyllaceae
   Dianthus balansae Boiss.
 G A Z I 
20048
Lokalite: Kayseri[B6]; Sarız, Yalak mevkii, Tekke kayası mevkii
Habitat: step
Yükseklik: 1800 - 2200
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4278 ) et al. Top. Tar.
04/08/1991
Kaydı giren: barcode