Caryophyllaceae
   Dianthus barbatus L.
 G A Z I 
20124
Lokalite: Kırklareli[A1] , Kırklareli - Demirköy arası, Balaban (Velika) köprüsü
Habitat: kuzeydeki tepelerin yamaçlarında
Toplayıcılar: N. Özhatay et al. Top. Tar.
29/07/1974
Geldiği herbaryum: ISTE 30675
Kaydı giren: barcode