Caryophyllaceae
   Dianthus calocephalus Boiss.
 G A Z I 
21154
Lokalite: Nevşehir[B5]; Ürgüp, Göreme, İçeridere
Habitat: volkanik tüf, nemli ve gölgeli vadi
Yükseklik: 1100 - 1150
Toplayıcılar: M. Vural (5434 ) et al. Top. Tar.
23/06/1989
Kaydı giren: barcode