Caryophyllaceae
   Dianthus calocephalus Boiss.
 G A Z I 
21155
Lokalite: Ankara[A4]; Kızılcahamam, Hodulca dağı
Habitat: karışık orman
Yükseklik: 1600 - 1600
Toplayıcılar: M. Vural (5895) Top. Tar.
01/08/1991
Kaydı giren: barcode