Umbelliferae
   Zosima absinthifolia (Vent.) Link
 G A Z I 
17413
Lokalite: Kırıkkale[A4] , Koçubaba kasabası
Habitat: meşe ormanı içi
Yükseklik: 1250 - 1250
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (2662) Top. Tar.
7/4/1990
Kaydı giren: barcode