Umbelliferae
   Zosima absinthifolia (Vent.) Link
 G A Z I 
17414
Lokalite: Konya; Hadim, Hadim - Korualan arası, 2. km
Yükseklik: 1630 - 1630
Toplayıcılar: Başer (1416-a) Top. Tar.
7/14/1998
Kaydı giren: barcode