Umbelliferae
   Zosima absinthifolia (Vent.) Link
 G A Z I 
17415
Lokalite: Kırıkkale[A4]; Delice, Büyükavşar köyü, Büyükhemit mevkii
Habitat: meşe açıklığı
Yükseklik: 1150 - 1150
Toplayıcılar: C. Birden (1155) Top. Tar.
6/16/1990
Kaydı giren: barcode