Umbelliferae
   Laserpitium affine Ledeb.
 G A Z I 
17786
Lokalite: Rize[A8]; Cimil, Ortaköy-Başköy arası, Sağdan karşı yamaçlar
Habitat: eğimli nemli çayırlar
Yükseklik: 1950 - 2000
Toplayıcılar: A. Duran (9763 ) et al. Top. Tar.
8/18/2013
Kaydı giren: barcode