Umbelliferae
   Dichoropetalum alpinum (Fenzl.) Fenzl.
 G A Z I 
18183
Lokalite: Mersin[C5]; Gülek, Gülek Maden yolu
Habitat: Kayalık yerler, Step
Yükseklik: 2300 - 2500
Toplayıcılar: Y. Bağcı (3829 ) et al. Top. Tar.
13/08/2008
Kaydı giren: barcode