Umbelliferae
   Heptaptera anisoptera (DC.) Tutin
 G A Z I 
18690
Lokalite: şanlıurfa[C7] , Mangalan mevkii
Habitat: boş alan
Yükseklik: 520 - 520
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (2216 ) et al. Top. Tar.
5/1/1995
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode