Umbelliferae
   Chaerophyllum bulbosum L.
 G A Z I 
20912
Lokalite: Van[B9]; Erciş, Altındere-Hara çevresi
Habitat: çayır
Yükseklik: 1845 - 1845
Toplayıcılar: O. Karabacak (7658) Top. Tar.
8/25/2007
Kaydı giren: barcode