Umbelliferae
   Daucus carota L.
 G A Z I 
21796
Lokalite: Nevşehir[B5] , Çavuşin, Kızılçukur mevkii
Habitat: volkanik tüf, bağ, bahçe kenarları
Yükseklik: 1080 - 1080
Toplayıcılar: M. Vural (5332 ) et al. Top. Tar.
6/21/1989
Kaydı giren: barcode