Umbelliferae
   Katapsuxis cicutefolia Raf.
 G A Z I 
22379
Lokalite: Sivas[B7]; Divriği, Karasar köyü çevresi
Habitat: kayalık yerler
Yükseklik: 1700 - 1700
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (4952) Top. Tar.
8/17/1995
Kaydı giren: barcode