Umbelliferae
   Lecokia cretica (Lam.) DC.
 G A Z I 
23346
Lokalite: Elazığ[B7 / B8] , Guleman, Maden yatağı çevresi
Yükseklik: 1200 - 1400
Toplayıcılar: T. Ekim (7068) Top. Tar.
4/30/1983
Kaydı giren: barcode