Caryophyllaceae
   Dianthus carmelitarum Reut. ex Boiss.
 G A Z I 
21759
Lokalite: Trabzon[A7] , Zigana geçidi (Eski geçit)
Habitat: step
Yükseklik: 2000 - 2000
Toplayıcılar: Z. Aytaç (2757) Top. Tar.
06/07/1989
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode