Caryophyllaceae
   Dianthus carmelitarum Reut. ex Boiss.
 G A Z I 
21760
Lokalite: Gümüşhane[A7] , Dareli, Tamdere
Habitat: dik çayırlık
Yükseklik: 1750 - 1750
Toplayıcılar: A. Güner (11397 ) et al. Top. Tar.
06/09/1993
Kaydı giren: barcode