Umbelliferae
   Grammosciadium daucoides DC.
 G A Z I 
23774
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Ahır dağı, Yalnızardıç sırtları
Habitat: step
Yükseklik: 1400 - 1500
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4884 ) et al. Top. Tar.
6/27/1992
Kaydı giren: barcode