Caryophyllaceae
   Dianthus carmelitarum Reut. ex Boiss.
 G A Z I 
21766
Lokalite: Bayburt[A8] , Soğanlı dağı geçidi, Tavşanlı deresi
Habitat: step
Yükseklik: 2100 - 2100
Toplayıcılar: Z. Aytaç (2873) Top. Tar.
15/07/1989
Kaydı giren: barcode