Umbelliferae
   Peucedanum graminifolium Boiss.
 G A Z I 
26207
Lokalite: Kastamonu[A4]; Devrekani, Devrekani - Bozkurt arası
Habitat: Carpinus koruluğu
Yükseklik: 1400 - 1400
Toplayıcılar: M. Vural (7659 ) et al. Top. Tar.
9/20/1996
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode