Umbelliferae
   Scaligeria lazica Boiss.
 G A Z I 
28765
Lokalite: Trabzon[A8]; Köprübaşı, Düzmahalle yukarısı
Habitat: kayalık yamaçlar
Yükseklik: 680 - 680
Toplayıcılar: A. Güner (9644 ) et al. Top. Tar.
7/25/1991
Herbaryum notu: Sin.= Scaligeria lazica Boiss.
Kaydı giren: barcode