Umbelliferae
   Scaligeria lazica Boiss.
 G A Z I 
28768
Lokalite: Ankara[A3]; Nallıhan, Aydoğmuş Köyü, Ynış deresi yakını
Habitat: orman altı
Yükseklik: 1270 - 1270
Toplayıcılar: Ece Gökçe Çakır (1683) Top. Tar.
6/10/2010
Kaydı giren: barcode