Umbelliferae
   Conium maculatum L.
 G A Z I 
29782
Lokalite: Kars; Göle, Demirkapı köyü
Habitat: alpin çayır
Toplayıcılar: Y. Altan (5657) Top. Tar.
9/6/1993
Kaydı giren: barcode