Umbelliferae
   Bilacunaria microcarpum (Bieb.) Fedtsch.
 G A Z I 
30256
Lokalite: Kahramanmaraş[B6]; Göksun, Doğankonak köyü güneyi
Habitat: kayalıklar
Yükseklik: 1500 - 1600
Toplayıcılar: Z. Aytaç (7781 ) et al. Top. Tar.
9/8/1997
Herbaryum notu: 4 adet.
Kaydı giren: barcode