Umbelliferae
   Bilacunaria microcarpum (Bieb.) Fedtsch.
 G A Z I 
30259
Lokalite: Bayburt , Maden köyü
Habitat: yol kenarı
Yükseklik: 1600 - 1600
Toplayıcılar: F. Güngör (4) Top. Tar.
7/29/1998
Kaydı giren: barcode