Umbelliferae
   Laserpitium petrophilum Boiss. & Heldr.
 G A Z I 
33393
Lokalite: Antalya[C3]; Kemer, Tahtalıdağ - Çukuryayla - Ağla yayla arası
Habitat: kalkerli kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı
Yükseklik: 1100 - 1650
Toplayıcılar: H. Peşmen (4093 ) et al. Top. Tar.
7/23/1978
Kaydı giren: barcode