Umbelliferae
   Grammosciadium pterocarpum Boiss.
 G A Z I 
34322
Lokalite: Kars[A9] , Çıldır gölü güneyi
Habitat: kayalık
Yükseklik: 2200 - 2200
Toplayıcılar: M. Vural (2525) Top. Tar.
6/19/1984
Kaydı giren: barcode