Umbelliferae
   Bifora radians Bieb.
 G A Z I 
34681
Lokalite: Kırıkkale[A4]; Delice
Habitat: tarım alanı içi, sınır üstü
Yükseklik: 650 - 700
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (1853) Top. Tar.
5/8/1990
Kaydı giren: barcode