Umbelliferae
   Johrenia silenoides Boiss. & Balansa
 G A Z I 
36335
Lokalite: Mersin[C5] , Gülek Boğazı
Habitat: Kayalık yerler
Yükseklik: 800 - 900
Toplayıcılar: Y. Bağcı (4112 ) et al. Top. Tar.
06/06/2010
Kaydı giren: barcode